Naše společnost zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Na nákup zboží Vám vystavíme potvrzení pro účely povinného podílu OZP ve smyslu §81 zákona 435/2004Sb. o zaměstnanosti a vyhlášky č. 518/2004 Sb.
 
CO JE TO "NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 osob, je povinen zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením (OZP). Tento povinný podíl činí min. 4% zaměstnanců se zdravotním postižením k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.
 
Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo nemůže zaměstnávat a má přitom více než 25 zaměstnanců, může si tuto povinnost splnit následujícím způsobem.
 
1. ODVODEM DO STÁTNÍHO ROZPOČTU
Odvod státu za 1 nezaměstnanou OZP v povinném podílu činí 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla.
 
V roce 2013: 2,5 x 24 622,- Kč = 61 555,- Kč / 1 OZP
 
2. NÁHRADNÍM PLNĚNÍM
Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením (případně od chráněných pracovních dílen).
 
Objem odběru náhradního plnění za 1 přepočtenou OZP je stanoven 7násobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením vznikla.
 
V roce 2013: 7 x 24 622 Kč = 172 354 Kč / 1 OZP
 
3. VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO ROČNÍHO PŘEPOČTENÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců představuje součet zaměstnaných osob v předpokládaném pracovním poměru a v předpokladné době zaměstnání. Zde musíte brát v potaz např. i poloviční úvazky započtené na celý rok jako 0,5 osob, či na půl roku 0,25 osob; dále je nutné zohlednit dny pracovní neschopnosti, dny dovolené ap. Postup výpočtu průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců je popsán ve vyhlášce č. 518/2004 Sb. v §15-20. Výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa.
 
Pro výši objemu náhradního plnění 2014 i výši odvodu státu je rozhodná průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla (2014). Český statistický úřad tuto mzdu vyhlásí až koncem roku 2014.
 
Výpočet náhradního plnění a odvodu státu proto vychází z konstant roku 2013, tj. z průměrné mzdy roku 2013, která činila 24 622 Kč.
 
Výpočet pro náhradní plnění 2014 je tak dosud pouze orientační.
 
SANKCE
Při zjištění nesplnění povinného podílu na zaměstnávání OZP může Úřad práce pomocí Celní správy vymáhat peněžní sankci až ve výši 1 000 000 Kč!
 
JDE O VAŠE PENÍZE! VYUŽIJTE VEŠKERÝCH ZÁKONNÝCH MOŽNOSTÍ, JAK UŠETŘIT A PŘESTO PODPOŘIT OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.