O svalech

Posturální svalstvo

Posturální svalstvo se podílí na udržování vzpřímené polohy našeho těla. Pro některé svaly je to dokonce hlavní náplň činnosti. Postulární svaly tvoří jakýsi souvislý pás podél mechanické osy těla, od nožní klenby až po spojení páteře s lebkou. Tyto svaly se velmi rychle unaví, ale zároveň disponují lepšími regeneračními schopnostmi. Mají tendenci ke zkracování.

Svalová dysbalance

Svalová dysbalance je stav, kdy jsou antagonisté (svaly působící vzájemně proti sobe - flexor a extenzor) v nerovnováze. Zpravidla je jeden ochablý a druhý je zkrácený. Zkrácený sval někdy supluje pohyb jiné svalové skupiny. Příčinou vzniku svalové dysbalance je velmi často nerovnoměrné zatížení svalů a kloubů a špatné držení těla. Není to však pravidlem a může se vyskytnout i jako poúrazový jev. Člověk vyhledává nebolestivou polohu, ve které pak dlouho setrvává. Výsledkem svalové dysbalance je pak zdeformovaná postava a velká bolestivost.

 

Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace je metoda založená na neurofyziologickém podkladě. Používá se nejčastěji při terapii funkčních poruch pohybového aparátu. Aktivuje pohyb žádaných svalů bez výraznější vědomé kontroly. Jde tedy v zásadě o ovlivnění pohybu a vyvolání reflexní svalové kontrakce (v rámci určitého pohybového stereotypu díky činnosti proprioreceptoru - nervová zakončení ve svalech vnímající polohu a pohyb), které se významnou měrou podílejí na držení i provádění přesných koordinovaných pohybů neustálou tenzí udržují tělo ve vzpřímené poloze a eliminují tak zemskou přitažlivost. Tím, že jsou posturální svaly v neustálé permanenci, mají tendenci ke zkracování. Proto je potřeba jejich pravidelné protahování.

Senzomotorická stimulace využívá principů motorického učení a balančních cvičeních. Snaží se zcela obnovit pohybové stereotypy, které mozek automaticky přestal používat. Používá se i při léčení bolestí páteře. Cílem je aktivace svalů, které zaručí koordinovaný pohyb co nejméně náročný pro tělo. Výsledkem je správné držení těla, zlepšení svalové koordinace a ovlivnění poruch rovnováhy.