Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Daniel Zemborski, se sídlem Na Malé Straně č.123, 74775 Velké Heraltice, IČO 74506307, zapsaná v ZR: Č.J.:MMOP 46871/2007/Bam,EV.Č.: 380601-246567 (dále jen prodávající) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Základní údaje:  

Provozovatel obchodu: 
Daniel Zemborski 
Na Malé Straně 123 
747 75 Velké Heraltice 

IČO 74506307 
DIČ CZ7701305425 

Společnost je zapsána v ZR: Č.J.:MMOP 46871/2007/Bam,EV.Č.: 380601-246567 
Jsme plátci DPH 


Kamenná prodejna, korespondenční adresa :

RAFNI
ul. Jabloňová 603/28
621 00 Brno

Mob.: +420 605 400 480

Tel.: +420 541 214 312


e-mail: obchod@rafni.cz 
www.rafni.cz 

 

Bankovní spojení:

Fio banka a.s.

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2100320916 / 2010 

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 2100320916 / 8330 

IBAN: CZ1620100000002100320916 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 


Provozované stránky: www.rafni.cz

 

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky (e-mailem, přes e-shop) včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.7.2016. Prodávající si vyhrazuje měnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího vyrozumění. 

Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek je Reklamační řád prodávajícího.

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kupující je spotřebitel nebo podnikatel. 

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je považováno umístění nabízeného zboží na webu provozovaném prodávajícím. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem, který kupující zadal do formuláře při vytváření objednávky. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. 

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v následujících případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. 

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. 

Kupující vytvořením a odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a informace o způsobu dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je dodávka zboží uvedeného v kupní smlouvě – objednávce. Provedení, rozměry, váha a ostatní údaje uvedené u jednotlivých produktů v elektronickém obchodě jsou údaji nezávaznými a vycházejí z údajů dodavatelů a výrobců zboží. Snahou a prioritou prodávajícího je uvádět maximálně přesné a spolehlivé informace ověřované z více zdrojů. Tyto neustále aktualizovat a opravovat dle nejnovějších dostupných informací. Přesto nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost, za kterou prodávající neposkytuje žádnou záruku a nenese odpovědnost za případné škody tímto způsobené. 

Obrázky u výrobků mohou být ilustrační, stejně jako jejich barevné podání. Zobrazené odstíny látek, povrchů apod. nemusí odpovídat skutečnosti, kterou může ovlivňovat typ monitoru, jeho nastavení apod. Většina podstatných údajů je uvedena v popiscích výrobků. Fyzické vzorky potahových látek, moření dřeva, povrchové úpravy materiálů apod. jsou k dsipozici v provozovně prodávajícího. 

Informace o produktech a zboží prodávajícího se mohou v detailech a některých parametrech lišit od dodávaného zboží v závislosti na jednotlivých dodávkách a změnách výrobních postupů a technologií. 


Veškeré zboží uvedené v e-shopu je označeno těmito příznaky: 

STA – označuje standardní zboží, které není vyráběné na zakázku 
ZAK – označuje zboží, které se upravuje nebo vyrábí na zakázku dle přání kupujícího 

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ

Kupující má několik možností, jak uhradit cenu objednaného zboží: 

Dobírkou - kupující uhradí cenu zboží v hotovosti při převzetí zboží od jím zvoleného přepravce.

Hotově - kupující uhradí cenu zboží v prodejně / provozovně prodávajícího. EET - podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinnen kupujícímu vystavti účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 


Bankovním převodem  v košíku je možné zvolit 100% platbu předem. V tomto případě máte nárok na slevu, která se zobrazí v průběhu vytvoření objednávky. E-mailem Vám pošleme zálohovou fakturu se všemi potřebnými údaji k provedení platby. Zboží zasíláme nejdříve po uhrazení požadované částky. 

Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

 

Zálohové platby na zakázkové zboží - veškeré zboží uvedené v e-shopu je označeno následujícími příznaky: 


STA označuje standardní zboží, které není vyráběné na zakázku. 
ZAK – označuje zboží, které se upravuje nebo vyrábí na zakázku dle přání kupujícího. 

Po vložení zboží s příznakem ZAK do košíku Vám bude automaticky zaslána zálohová faktura ve výši 20% hodnoty zakázkového zboží. Zakázkové zboží bude zadáno do výroby nejdříve po přijetí požadované platby. Rychlost platby má vliv na termín dodání zboží.

Volbou 100% platby předem vzniká nárok na slevu. 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. 

Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 


V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající zašle kupujícímu Daňový doklad – fakturu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 

 

4. DODACÍ LHŮTA

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura. 

Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a typu zboží. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. 

Termín dodání uvedený u každého produktu je orientační a jedná se o obvyklý termín dodání. 


Termíny dodání se mohou lišit v závislosti na množství objednaného zboží, ročním období (obvykle delší bývají dodací lhůty před Vánocemi, po Novém roce (inventury) nebo v období letních prázdnin apod. 

 

5. CENY DOPRAVY A EXPEDICE

Způsob dopravy a dopravce volí kupující v průběhu vytváření objednávky. 

Chceme, aby k Vám vybrané zboží dorazilo co nejdříve a v pořádku. Proto rozlišujeme mezi produkty, které lze poslat běžnou balíkovou službou (PPL, DHL, Geis atd.) , tedy standardní dopravou a mezi produkty, které je nutno poslat bezpečně zabalené na paletě. 

V detailu každého produktu je uvedena informace, jakému typu dopravy zboží podléhá.

 

Standardní doprava

Označuje zboží, které lze poslat běžnou balíkovou službou (PPL, DHL, Geis atd.). 

Při objednávce do 1.000 Kč bez DPH (1.210 Kč vč. DPH) je ke zboží paušálně připočteno dopravné a dobírečné ve výši 120 Kč vč. DPH. 

Při objednávce nad 1.000 Kč bez DPH (1.210 Kč vč. DPH) pošleme k Vám zboží kdekoliv na území ČR zdarma na naše náklady a Vy už nic neplatíte.

Skutečná cena dopravy hrazená prodávajícím může být vyšší než je udaná paušální cena dopravy. V případě nepřevzetí zboží atd. bude účtována skutečná cena dopravy. 


Paletová doprava  

Některé výrobky bohužel nelze poslat běžnou balíkovou přepravou. Důvodem jsou obvykle velké rozměry či hmotnost, nebo je výrobek zkrátka příliš křehký a standardní balíkovou přepravou by se poničil nebo rozbil. Záleží nám na tom, aby k Vám zboží dorazilo v pořádku. Proto posíláme takové zboží službou PPL Sprint a to buď zabalené na paletě, nebo jako kusové zásilky.  


Při objednávce do 10.000,- Kč vč. DPH  je ke zboží paušálně připočteno dopravné a dobírečné ve výši 390,-Kč vč. DPH. 

Při objedávce nad 10.000,- Kč vč. DPH k Vám pošleme zboží kdekoliv na území ČR zdarma na naše náklady a Vy už nic neplatíte. 

 

Skutečná cena dopravy hrazená prodávajícím může být vyšší než je udaná paušální cena dopravy. V případě nepřevzetí zboží atd. bude účtována skutečná cena dopravy.

 

Nedoporučená doprava

Pro některé výrobky, které standardně posíláme paletovou dopravou, je možné zvolit levnější tzv. nedoporučený způsob dopravy. V případě volby nedoporučené dopravy se omezí výběr úhrady pouze na platbu předem. Pokud zvolíte nedoporučený způsob dopravy, bude zboží odesláno na odpovědnost kupujícího a případné škody na výrobku nebo jeho zničení v průběhu přepravy nebude možné žádným způsobem reklamovat.  

 

Osobní odběr

Osobní odběr je možný pouze na adrese kamenné prodejny, tj. Rafni, ul. Jabloňová 28, 621 00 Brno. Osobní odběr zboží, které je objednáno přes webové rozhraní, je možný pouze v případě 100% úhrady zboží předem. V případě objednávek vytvořených elektronicky nebo při osobní návštěvě provozovny budete o připravenosti zboží k odběru informováni e-mailem nebo telefonicky. Pokud si kupující nevyzvedene připravené zboží do 15 dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn připraveném zboží, má prodávající právo účtovat skladné ve výši 50,-Kč za každé balení a za každý kalendářní den. Nedojde-li k vyzvednutí zboží do 6 měsíců od vyrozumění o připraveném zboží, ztrácí kupující na zboží nárok bez náhrady a toto zboží bude bezúplatně nabídnuto organizacím, které se zabývají charitativní činností.

 

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

Řidiči externích přepravních služeb i řidiči z RAFNI doručí objednané zboží za první uzamykatelné dveře. Řidiči nejsou povinni vynášet zboží do vyšších pater apod. 

Pokud je potřeba zboží doručit do vyšších pater apod., kontaktujte nás pro objednání adekvátní přepravy. Cena se stanovuje individuálně. 

Prodejce si vyhrazuje právo změnit zvolený způsob dopravy (přepravce) dle povahy přepravovaného zboží. 

Doporučujeme vždy nechat si poslat zboží na adresu, kde se přes den nejčastěji zdržujete (zaměstnání), vyhnete se tak případným komplikacím a zbytečnému zdržení doručení zásilky. 

Logistiku a odesílání zboží zajišťuje společnost ComGate a.s , která může figurovat na odeslaném zboží jako odesílatel. 

 

7. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost při převzetí zásilky. Přepravce Vám předloží k podpisu formulář ( v papírové nebo elektronické podobě), ve kterém je přednastaveno převzetí zásilky "bez výhrady / bez závad" apod..

Bez ohledu na stav doručené zásilky doporučujeme vždy balík převzít  "s výhradou". Pokud je potřeba uvést nějaké zdůvodnění, potom uveďte cokoliv Vás napadne (špinavá krabice, promáčklý roh, neoriginální páska apod. ). 

Doporučujeme zásilku nepřebírat v případě, kdy je obal zásilky poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti které nasvědčují, že by mohlo být poškozeno i samotné zboží. Pokud se rozhodnete zásilku přijmout (obal nese známky poškození, ale obsah se jeví v pořádku), je přepravce na Vaší žádost povinnen vystavit písemný škodní protokol nebo jiný záznam o poškození zásilky. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm prodávající požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

Podepsáním přepravního listu bez výhrad zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. 

Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. 


Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem na obchod@rafni.cz ) ve stejný pracovní den, kdy došlo k převzetí zboží. V písemném oznámení je nutno uvést zjištěné vady, tj. typ vady, umístnění na výrobku a jak se projevují. Pokud takto neučiní, bude pozdější reklamace považována za mechanické poškození zaviněné kupujícím a reklamace nebude uznána.

Mechanicky poškozené zboží je možné k reklamaci příjmout pouze tehdy, pokud výrobek nebyl používán nebo smontován. Dále je nutné doručit výrobek v originálních obalech včetně veškerých výplní a příslušenství. Proražený obal krabice bez záznamu o poškození zásilky ze strany přepravce může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Převzetím zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčena ostatní oprávněné nároky kupujcícího (nefunkčnost zboží, skryté zboží). Tyto oprávněné nároky jsou řešeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího. 

Kupující, který svým podpisem v dokladech přepravce potvrdí převzetí zásilky bez závad, nemá nárok na dodatečné uplatnění reklamace. 

Reklamace zboží poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského, respektive obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. 

V případě bezdůvodného nepřevzetí objednané zásilky kupujícím, budou náklady na přepravu vzniklé prodávajícímu požadovány po kupujícím. Bude vystavena faktura za dopravné, mainipulaci a případně další náklady spojené se zásilkou, například skladné. Faktura bude odeslána e-mailem, splatnost 7 dnů. Nedojde-li k úhradě ve stanovené lhůtě, bude v dalším e-mailu a zároveň doporučenou poštou odeslána předžalobní výzva k úhradě dlužné částky. Nedojde-li k úhradě částky ve stanovené lhůtě, bude částa vymáhána soudní cestou. 

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LIST

Pro úspěšné vyřešení případné reklamace je nejdůležitějším dokladem faktura – tj. doklad o nabytí zboží. Ve faktuře je u každé položky zboží rovněž vyznačena jeho záruční doba. 

Ve většině případů není při zaslání zboží vyplněný Záruční list. Důvodem je, že záruční list může být vyplněný teprve po převzetí zboží od přepravce. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. 

Nevyplněný Záruční list uschovejte společně s fakturou. V případě reklamace k nám společně se zbožím pošlete kopii faktury a záruční list. Pokud se Vám záruční list ztratil, nic se neděje. Pro vyřízení reklamace je směrodatná především faktura, na které jsou uvedeny všechny podstatné údaje včetně vyznačení doby záruky u každé položky zboží. 

Pokud si přejete mít záruční list vyplněný, zboží je v pořádku, pošlete záruční list doplněný o číslo faktury k nám a my Vám ho po vyplnění všech potřebných údajů pošleme zpátky. 

Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího. 

Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 

Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku). 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 6.7 a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci. 

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese reklamačního oddělení: Rafni, Jabloňová 28, 621 00 Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. 

Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku bude odmítnuto a vráceno zpět odesílateli. 

O reklamaci prodávající rozhodne v nejkratší možném termínu. Ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, příp. ho sdělí pracovníci na zákaznické lince. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). 

Pokud si kupující nevyzvedene vyřízenou reklamaci do 15 dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o vyřízení reklamace, má prodávající právo účtovat skladne ve výši 50,-Kč za každý kalendářní den. Nedojde-li k vyzvednutí předmětu reklamace do 6 měsíců od vyrozumění o vyřízení reklamace, bude předmět reklamace zlikvidován. Prodávající může požadovat úhradu nákladů za tuto likvidaci.

 

9. AUTORSKÁ PRÁVA

Veškeré materiály publikované na stránkách www.rafni.cz jsou chráněné autorským zákonem. Názvy nebo označení výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami jiných společností. 

Bez písemného svolení společnosti je zakázáno jakékoliv kopírování obsahu webových stránek, především elektronické nebo mechanické kopírování textů (popisy výrobků apod.) za účelem dalšího zveřejnění. 

 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Prodávající upozorňuje, že informace zveřejněné na stránkách www.rafni.cz jsou částečně přebírané od třetích stran (dodavatelé, výrobci apod.). Provedení, rozměry, váha, objem a ostatní údaje uvedené u jednotlivých produktů v elektronickém obchodě jsou údaji nezávaznými a vycházejí z údajů dodavatelů a výrobců zboží. 

Prodávající stejně jako výrobci zboží jsou oprávněni pozměnit výrobek nebo jeho části bez předchozího upozornění.

Snahou a prioritou prodávajícího je uvádět maximálně přesné a spolehlivé informace ověřované z více zdrojů a tyto informace neustále aktualizovat.

Informace uvedené na internetových stránkách prodávajícího nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků pro určitý konkrétní účel. Tyto informace mohou obsahovat věcné a technické chyby a nepřesnosti, za které prodávající neposkytuje žádnou záruku a nenese odpovědnost za případné škody tímto způsobené. 

Prodávající nenese vůči jiné straně žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jiné následné škody včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku. 

Fotografie produktů mohou být ilustrační, stejně jako jejich barevné podání. Zobrazené barvy látek, odstínů moření, barvy plastů, detaily povrchů apod. nemusí odpovídat skutečnosti, kterou může ovlivňovat typ monitoru, jeho nastavení apod. Většina podstatných údajů je uvedena v popiscích výrobků. Fyzické vzorky potahových látek, moření dřeva, povrchové úpravy materiálů apod. jsou k dsipozici v provozovně prodávajícího. 

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chybně zadané údaje v objednávce kupujícího (chybně uvedený e-mail, adresa, tel. číslo apod.).

 

11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. 

Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě, kdy zákazník objednal zboží prostřednictvím internetového obchodu a zboží mu bylo zasláno přepravní službou nebo jinak doručeno prodávajícím. 

 

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy, žádáme o dodržení níže uvedených podmínek: 

 • předmětné zboží musí být v původním, nepoškozeném obalu

 • zboží musí být nepoužité, nejlépe nerozbalené

 • zboží musí být nepoškozené

 • zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, návodu, záručního listu atd.

 • součástí zboží musí být originální doklad o nákupu

 • současně se zbožím je nutné poslat dopis s žádostí jednoznačně požadující odstoupení od kupní smlouvy, Vaší plnou adresou, číslem faktury (daňového dokladu) a požadavek na vrácení již uhrazené částky s čitelným a nezaměnitelným číslem účtu, na který má být částka zaslána, datum a Váš podpis.

 • zboží musí být na náklady kupujícího doručeno na adresu:


Rafni 

Jabloňová 28

621 00 Brno 

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, je spotřebitel povinen prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. 

Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. 

Pokud to již není možné (např. zboží bylo zničeno nebo spotřebováno), je spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud bude zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, má prodávající právo kupujícímu účtovat náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. 

Výše nákladů na uvedení zboží do původního stavu: sazba 450,-Kč bez DPH za 1 hodinu práce + další skutečné náklady na pořízení originálních dílů a částí, které chybí, jsou neúplné nebo poškozené. 

Výše těchto nákladů bude odečtena od kupní ceny, která má být v případě odstoupení od smlouvy vrácena kupujícímu. 

Prodávající není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí. 

V případě splnění všech výše uvedených podmínek bude nejpozději do 30 kalendářních dnů od fyzického obdržení vráceného zboží poukázána částka za zboží na číslo účtu uvedeného v žádosti o odstoupení od kupní smlouvy. Částku za zboží nelze vyplatit hotově nebo složenkou. V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět. 


 

Právo na odstoupení spotřebitele od smlouvy se v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nevztahuje na: 

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • opravy nebo údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • dodání zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • dodání novin, periodik nebo časopisů,

 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 • dodávky zboží, které bylo speciálně upravené nebo vyrobené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu


Zboží, které je nutné speciálně upravit nebo vyrobit na přání spotřebitele se týká zboží, které je na webu i na dokladech (objednávka, faktura apod.) označeno symbolem ZAK (zboží vyrobené na zakázku). 

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího. 

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

13. NÁHRDNÍ PLNĚNÍ

Poskytujeme náhradní plnění dle §81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a vyhlášky č. 518/2004 Sb. Výše limitu který jsme schopni v daném kalendářním roce poskytnout je však omezený a bude poskytován jen do jeho vyčerpání. V případě zájmu o poskytnutí náhradního plnění doporučujeme, aby jste se před nákupem informovali na aktuální stav. 

Za vystavení faktury v režimu náhradního plnění a její zaregistrování na portále MPSV bude účtován administrativní poplatek ve výši 500,-Kč vč. DPH.

 

14. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 IČ:00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.