Velké množství výrobků, které se nacházejí v naší nabídce, jsou výrobky vyráběné na zakázku. 

 

Proto rozlišujeme mezi tzv. "Standardními výrobky" a "Výrobky na zakázku". Veškeré zboží v e-shopu je označeno těmito příznaky: 

STA – označuje standardní zboží, které není vyráběné na zakázku. 
ZAK – označuje zboží, které se upravuje nebo vyrábí na zakázku dle přání kupujícího. 

Pro výrobky které se vyrábějí na zakázku platí jiná pravidla pro způsob platby, termíny dodání i případné odstoupení od smlouvy. 

 

Platební podmínky - zálohové platby na zakázkové zboží 

Pokud odešlete objednávku ve které se bude nacházet zboží které se vyrábí na zakázku, náš systém Vám automaticky vytvoří a odešle zálohovou fakturu na 20% hodnoty zakázkového zboží. Pokud se v objednávce bude nacházet mix produktů (zboží na zakázku i standardní zboží), systém vypočítá 20% zálohu pouze ze zboží, které se vyrábí na zakázku. 

Zakázkové zboží bude zadáno do výroby nejdříve po přijetí požadované platby. Rychlost platby má tedy vliv na termín dodání zboží.
 

V průběhu vyplňování košíku je možné zvolit 100% platbu předem. V tomto případě Vám zašleme k úhradě zálohovou fakturu na 100% hodnoty objednávky, která bude navíc ponížena o 2% slevu. 

 

Termíny dodání 

Termíny dodání se mohou lišit v závislosti na množství objednaného zboží, ročním období (obvykle delší bývají dodací lhůty před Vánocemi, po Novém roce (inventury) nebo v období letních prázdnin apod. 

 

Právo na odstoupení spotřebitele od smlouvy se v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nevztahuje na: 

  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  • dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  • opravy nebo údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

  • dodání zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  • dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

  • dodání novin, periodik nebo časopisů,

  • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

  • dodávky zboží, které bylo speciálně upravené nebo vyrobené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu


Zboží, které je nutné speciálně upravit nebo vyrobit na přání spotřebitele se týká zboží, které je na webu i na dokladech (objednávka, faktura apod.) označeno symbolem ZAK (zboží vyrobené na zakázku).