Vyskytla se na zakoupeném výrobku nějaký problém nebo závada? 

Reklamace je možné řešit výhradně písemně.

Pošlete nám e-mail na obchod@rafni.cz, ve kterém stručně popište Vaše trápení. V e-mailu nezapomeňte uvést: 

  • číslo faktury, nákupního dokladu
  • podrobný popis závady - kde se závada nachází, jakým způsobem se projevuje atd.
  • přiložte fotografie, ze kterých bude patrná závada

 Na základě Vaší zprávy stanovíme nejvýhodnější postup řešení reklamací.